top of page

646 expedients tramitats de forma electrònica l'any 2018.


L'Ajuntament de Molló ha viscut un canvi molt important durant aquest mandat municipal amb la implementació de l'administració electrònica. Aquest fet ha provocat la transformació digital de l'Ajuntament, sobretot en la gestió dels expedients a través d'un eina informàtica subministrada per la Diputació de Girona.


El nou gestor d'expedients electrònic es va posar en funcionament la tardor de 2017, i l'any 2018 ha estat el primer any complet en què s'hi ha treballat. Durant aquest any 2018 s'han rebut un total de 1.742 registres d'entrada, s'han generat 1.082 documents de sortida, s'han tramitat electrònicament 646 expedients i s'han dictat 405 decrets d'alcaldia. Tota aquesta documentació s'ha processat de forma electrònica, aconseguint una millora en l'eficiència i la gestió municipals, però també ha suposat una millora de la gestió pels ciutadans que s'han estalviat desplaçaments, diners i rapidesa en la resposta a les seves peticions.


D'aquesta forma, la majoria de peticions de ciutadans, entitats o empreses es realitzen de forma digital (la petició per part del ciutadà, els informes tècnics o jurídics, les factures, els decrets d'alcaldia, els documents comptables,... i finalment la resposta de l'administració al ciutadà).57 views0 comments

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page