top of page

Acaba la implantació de l’administració electrònica a Molló.Tots els tràmits es poden realitzar de forma digital i sense necessitat de personar-se físicament a l’Ajuntament.


L’Ajuntament de Molló està a punt de finalitzar la implantació de l’administració electrònica a la institució, que es preveu finalitzar durant el mes de juny de 2018. Des de la tardor de 2017 s’ha implantat un gestor d’expedients electrònic, a partir de l’ajuda econòmica i tècnica de la Diputació de Girona.


Els ciutadans poden fer qualsevol sol·licitud a través de la Seu electrònica del web www.mollo.cat, sempre i quan s’identifiquin amb un certificat digital vàlid o s’han d’haver donat d’alta prèviament al sistema IDCat Mòbil (https://idcatmobil.seu.cat/). Un cop l’interessat fa la petició, se’ls dóna automàticament un número de registre d’entrada a través d’un SMS i un correu electrònic de confirmació.


Una vegada l’Ajuntament rep aquesta petició, la tramita internament de forma electrònica, de manera que tots els documents (decret d’alcaldia, memòries, informes, documents comptables...) són en digital i fins i tot les signatures d’alcaldia, secretaria i intervenció es fan de forma electrònica amb plena validesa legal.

Finalment, el ciutadà rep a través del sistema ENOTUM, per mitjà d’un SMS i d’un correu electrònic, la resolució o notificació per part de l’ajuntament de la seva sol·licitud, també amb plenes garanties legals.


Aquests sistema permet estalviar paper i diners (no cal enviar cartes certificades per correu postal), agilitza el temps de resposta per part de l’administració, i la ciutadania no cal que trepitgi la casa consistorial o que es desplaci en horari d’oficina a fer papers. Tanmateix, per la pròpia administració, també facilita la tramitació administrativa i el control dels expedients.


Igualment, a partir del mes de maig, la convocatòria dels òrgans col·legiats (el Ple o la Comissió Especial de Comptes) es farà de forma electrònica, i els regidors tindran la documentació de l’òrgan en qüestió accessible en format digital.


La implantació del gestor d’expedients electrònic, que ha comportat diferents sessions de formació a tot el personal, així com l’adquisició de material informàtic, han estat possible gràcies a l’Oficina d’Administració Electrònica i a una subvenció per projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies de l’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació, ambdues de la Diputació de Girona.


Més informació al web www.mollo.cat


55 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page