top of page

Aclariments sobre la prohibició de les cremes de restes vegetals d'horts


La Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix que arreu del territori espanyol només poden cremar restes vegetals

agrícoles les explotacions agràries.


D'acord a aquesta llei, en cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes vegetals que no provinguin d’explotacions agràries.Quins permisos es poden demanar i quan?


Del 15 de març al 15 d’octubre:

  • Les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal necessiten autorització de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals Exemple d'activitats amb risc d’incendi forestal: fumadors apícoles, bufadors, radials, crema de carbó, crema de restes vegetals agrícoles, crema de llenya, explosius, pirotècnia, correfocs, fogonets o crema de productes inflamables com alcohol, gasolina, gasoil, gas, parafina, entre d'altres. L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 9.4.2022), prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agrícoles les microexplotacions o petites explotacions agràries.


Del 16 d'octubre i el 14 de març:

  • Comunicació de foc d’esbarjo o cremes de vegetació agrària en explotacions agràries: entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'ha de comunicar la realització de focs d’esbarjo per part de persones físiques i jurídiques i qualsevol mena de crema de vegetació agrària en microexplotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta a menys de 500 metres de terreny forestal. L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022) prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les micoexplotacions o petites explotacions agràries.


Tot l'any:

  • Sol·licitar l'autorització excepcional per cremes de restes silvícoles i de restes agrícoles per motius fitosanitaris o de prevenció d’incendis L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022) prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les micoexplotacions o petites explotacions agràries. Durant tot l'any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals per explotacions que estan obligades a gestionar com a residu el material vegetal generat, excepcionalment es donaran permisos des de l’òrgan competent per a malalties fitosanitàries o per prevenir incendis forestals.Així doncs, la gent que demanava per cremar restes vegetals d'horts entre el 16 d'octubre i el 14 de març, i que no són explotació agrària/ramadera, no poden demanar el permís, i aquestes restes s'han de deixar podrir en un marge del camp o portar-les a la deixalleria per ser tractades com a residu.


340 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page