top of page

Adjudicades les obres per la urbanització d’un tram del carrer d’Amunt d’Espinavell

L'Ajuntament Molló va adjudicar el passat 13 de gener de 2017 les obres d’urbanització d’un tram del carrer d’Amunt d’Espinavell. Concretament, el tram del carrer objecte del projecte d’urbanització correspon a les finques compreses entre els números 8 i 20 del carrer d’Amunt. És un tram de carrer d’uns 18,5 metres de llargada i amb un lleuger pendent, que s’estén de sud-oest a nord-est. En l’actualitat el carrer no està pavimentat, tot i que disposa dels serveis d’enllumenat públic, electricitat, aigua potable i clavegueram.Donades les característiques d’ús d’aquest tram de carrer, de trànsit veïnal i reduït, s’executarà en primer lloc la demolició del paviment actual i desmunt del terreny fins a la cota necessària, després es realitzarà la comprovació, conservació i millora de les instal·lacions que s’hi tracen, així com la retirada d’un jardí que envaeix la via pública i a fi d’alinear-se amb la resta de façanes i d’acord el planejament vigent, i finalment es pavimentarà el carrer amb formigó amb acabat vist i amb tira central de pedra natural de la zona, tal i com correspon als carrers transversals d’Espinavell. També s’aprofitarà per renovar els equips d’il·luminació d’aquesta via.


El cost de les obres serà de 13.854,50€, un 22% més barat respecte el preu de licitació que marcava el projecte, al qual s’han presentat quatre empreses. Les obres seran realitzades per Construccions Icart, i es preveu que finalitzin a mitjans de març.

15 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page