top of page

Atenció a les fuites d'aigua particulars per congelació dels tubsDurant els últims dies, a causa del fred i les gelades, s'han trencat diversos tubs o canonades d'aigua de particulars.


L'aigua de les canondades, mànegues i tubs poc aïllats o que es troben a pocs metres per sota terra, queda congelada pel fred i s'acaben trencant, el que provoca fuites d'aigua destacades quan el tub es descongela.


Aquestes fuites (que són negligència de l'abonat per no protegir el tub o supervisar el consum d'aigua), no són susceptibles de ser revisades en relació a la facturació del consum d'aigua.


Així mateix, es recorda que estem en situació d'excepcionalitat per sequera i que no es pot consumir més de 230 litres/habitant/dia. En cas que es superi aquest consum (molt probable per la fuita), l'abonat podrà ser sancionat.A fi d'evitar aquests problemes us recomanem que:


  • Protegiu tots els tubs exteriors d'aigua amb material aïllant.

  • No deixeu mànegues d'aigua al jardí amb la clau de pas oberta.

  • Si no sou a casa durant uns dies o teniu una segona residència, tanqueu la clau de pas general d'entrada a la casa i buideu les canonades.

  • Protegiu les arquetes dels comptadors d'aigua amb porexpan.

77 views0 comments
bottom of page