top of page

Bonificació del 90% en l'impost d'obres per instal·lar plaques fotovoltaiques


Des de l'1 de gener de 2023 està en vigor una bonificació en l'impost municipal de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) del 90% per les obres d'instal·lació de plaques solars o panells fotovoltaics, i que no estiguin obligades per normativa.


En cas d’obres que inclouen altres conceptes, aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.


Amb aquesta bonificació, l'Ajuntament pretén incentivar la instal·lació de plaques solars per autoconsum a les teulades dels edificis, a fi de reduir les emissions de CO2, incrementar la sobirania energètica local i afavorir la reducció del consum i costos de l'electricitat a les llars i activitats del municipi de Molló.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page