top of page

Convocatòria de l'últim ple ordinari del mandat, el 3 de maig de 2019.


El 3 de maig de 2019 a les 21:00 hores a la Sala de Plens tindrà lloc l'últim ple ordinari del mandat, amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la 1 a la 14 de l’any 2019.

4.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la 15 a la 37 de l’any 2019.

5.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del període mig de pagament (PMP) del 1er trimestre de 2019.

6.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1er trimestre del pressupost de 2019 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MINHAP).

7.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del pla pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2020-2022).

8.- Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019.

9.- Moció de suport per a la recerca i innovació d’un nou material per a embolcallar l’herba i regular el mercat per tal d’oferir un producte reciclable

10.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll de suport als centres especials de treball d’entitats sense ànim de lucre que donen feina a persones amb discapacitat amb especials dificultats.

11.- Moció de suport al Consorci de Gestió de Residus d'Osona per instar a l’Agència de Residus de Catalunya que tingui en consideració la situació d’Osona i eviti la repercussió econòmica del cànon del bioestabilitzat als ajuntaments d’Osona i el Ripollès.

12.- Assumptes urgents.

13.- Precs i preguntes.40 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page