top of page

Convocatòria de subvencions (any 2020) per activitats culturals, esportives i escolars.


Des del 25 de febrer al 24 de març de 2020 (ambdós inclosos) estarà oberta la convocatòria de subvencions municipals per a l'any 2020, amb un import de 10.400,00€. Concretament hi haurà fins a 6 línies de subvenció de concurrència competitiva, emmarcades en els programes següents:


PROGRAMA 1. Activitats culturals, festives o d’interès social: destinat al foment de la cultura, el patrimoni cultural, les festes i tradicions, i les activitats de caràcter social que es desenvolupin al municipi de Molló. Aquest programa està dotat amb un total de 1.400€, i una subvenció màxima de 350€ per projecte.


PROGRAMA 2. Foment de l’esport: destinat al foment dels esports, la pràctica esportiva i el foment dels hàbits saludables a partir de l’esport. Aquestes activitats han de dur-se a terme al municipi de Molló. Aquest programa està dotat amb un total de 1.500€, i una subvenció màxima de 350€ per projecte.


PROGRAMA 3. Foment de les noves tecnologies i impuls de l’agenda digital: destinat al foment de l’ús i implementació de les noves tecnologies entre els ciutadans del municipi per potenciar l’alfabetització digital, l’impuls de l’administració electrònica entre els ciutadans i la millora de la connectivitat a la xarxa en entorns rurals. Aquest programa està dotat amb un total de 1.500€, i una subvenció màxima de 500€ per projecte.


PROGRAMA 4. Ajudes pel servei de llar d’infants. Podran ser beneficiaris dels ajuts els progenitors, o tutors legals, dels alumnes matriculats a una llar d’infants dels municipis de la comarca del Ripollès durant el curs escolar anterior al de la sol·licitud de l’ajut. És requisit indispensable per a poder ser beneficiari de la subvenció:

a) que el progenitor o progenitors, o el tutor legal, juntament amb l’alumne, estiguin degudament empadronats al municipi de Molló en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut.

b) que l’empadronament de la criatura es mantingui durant tot el curs escolar vigent.

c) que l’alumne ha d’haver estat empadronat durant els mesos pels quals se sol·licita l’ajut.

Aquest programa està dotat amb un total de 3.000€, i una subvenció màxima de 600€ per alumne/a.


PROGRAMA 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi. Ajuts sol·licitats per associacions de pares i mares d’alumnes o centres d’ensenyament on hi hagi escolars empadronats del municipi de Molló. Aquest programa està dotat amb un total de 1.5000€, amb un màxim de 125€/alumne/a participant.


PROGRAMA 6. Foment dels esports infantils i juvenils. Ajuts individuals per a infants i joves (de 0 a 30 anys) del municipi empadronats a l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria i que practiquin regularment un esport en alguna entitat. Aquest programa està dotat amb un total de 1.500€, amb un màxim de 150€/alumne/a participant.


Pots consultar tota la informació, així com descarregar els formularis de sol·licitud al web https://www.mollo.cat/subvencions


84 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page