top of page

Convocatòria del Ple de 22 de juliol de 2022


S'ha convocat Ple ordinari pel proper 22 de juliol de 2022, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Molló, per tractar el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 68 a la 92 de l’any 2022.


4.- Donar compte de l'informe de control permanent planificable obligatori sobre l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l'exercici 2021.


5.- Donar compte de l'informe anual d'auditoria del registre comptable de factures de l'any 2021.


6.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al segon trimestre de 2022.


7.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública del Període Mig de Pagament (PMP) del 2n trimestre de 2022.


8.- Aprovació del compte general de l’exercici 2021.


9.- Aprovació del repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) del Ripollès, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


10.- Assumptes urgents.


11.- Precs i preguntes.


Consulta actes i ordres del dia a https://www.mollo.cat/actesdelple


35 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page