top of page

Convocatòria del Ple de 22 de setembre de 2023


S'ha convocat ple ordinari pel 22 de setembre de 2023, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 122 a la 142 de l'any 2023.


4.- Aprovació definitiva de l’Inventari de Camins Municipals de Molló.


5.- Aprovació de la delegació al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès de competències de gestió i liquidació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.


6.- Aprovació de la pròrroga del Pla d'acció per a les diversitats sexuals i de gènere 2020-2023 de l’Ajuntament de Molló.


7.- Assumptes urgents.


8.- Precs i preguntes.


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple

37 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page