top of page

Convocatòria del Ple de 23 de setembre de 2022


S'ha convocat el Ple ordinari, previst pel 23 de setembre de 2022 a les 20 hores a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 93 a la 113 de l’any 2022.


4.- Donar compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al segon trimestre de 2022.


5.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de les línies fonamentals del pressupost 2023.


6.- Aprovació de l’Addenda al Conveni de col·laboració relatiu al repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, subprojecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.


7.- Aprovació del Pla Local de Joventut de Molló 2022-2025.


8.- Assumptes urgents.


9.- Precs i preguntes.


Consulta l'ordre del dia i les actes de plens a https://www.mollo.cat/actesdelple


48 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page