top of page

Convocatòria del ple de 24 de maig de 2024


S'ha convocat Ple ordinari pel divendres 24 de maig de 2024, a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 35 a la 66 de l'any 2024.


4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló per a l’ús del vehicle màquina minicarregadora polivalent articulada amb cabina i accessoris varis de la mateixa.


5.- Assumptes urgents


6.- Precs i preguntes


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple

19 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page