top of page

Convocatòria del Ple de 24 de març de 2023


S'ha convocat Ple pel proper divendres 24 de març a les 20 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Molló amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 15 a la 44 de l'any 2023.


4.- Aprovació de la regularització de saldos d’exercicis tancats.


5.- Aprovació de la modificació número 4 del nomenclàtor municipal en relació a l'alta i denominació de noves vies.


6.- Aprovació de l'encàrrec a l’Oficina de Transició Energètica del Ripollès de la redacció del Pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables (PLATER) i de l’Estratègia energètica comarcal.


7.- Assumptes urgents.


8.- Precs i preguntes.

33 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page