top of page

Convocatòria del Ple de 27 d'octubre de 2023


S'ha convocat sessió extraordinària del Ple pel proper 27 d'octubre de 2023, a les 19 hores, a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de l'increment en un 0,5% de les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Molló per l’any 2023.


2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2024.


3.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2024 elaborat per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló.


4.- Aprovació del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2024.


29 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page