top of page

Convocatòria del Ple ordinari de 22 de març de 2024S'ha convocat el Ple ordinari de 22 de març de 2024, que tindrà lloc a la Sala de Plens a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 12 a la 34 de l'any 2024.


4.- Donar compte de l'informe resum anual de l'Ajuntament de Molló dels resultats de control intern, que s'estableix a l'article 213 del RDLEG 2/2004 i a l'article 37 del RD 424/2017, de l'exercici 2023.


5.- Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Molló, el Consell Comarcal del Ripollès i l'Àgència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al finançament dels costos de manteniment i senyalització de la xarxa de senders Itinerànnia i camins dels municipis del Ripollès.


6.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Ajuntament de Molló pel desenvolupament de l'Oficina de Transició Energètica a la comarca del Ripollès.


7.- Assumptes urgents.


8.- Precs i preguntes.


51 views0 comments

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page