top of page

Detectada la presència del mosquit tigre al municipi de Molló


L'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, ha detectat aquest estiu la presència de larves de mosquit tigre (Aedes albopictus) al terme municipal de Molló a través del programa de control d'aquesta espècie per part de l'ens gironí.


Aquesta circumstància ja ha estat advertida per Dipsalut a l'Ajuntament de Molló per tal de prendre diverses mesures. En aquests moments l'Ajuntament ja ha sol·licitat a Dipsalut l'elaboració de la cartografia dels elements de risc (com ara fonts o embornals on pot quedar aigua estancada) per tal de fer-hi en breu un tractament larvicida.


Què cal fer a nivell particular?


Els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d'espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva.


Només cal seguir aquests consells:


  • S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors...

  • Cal traure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament.

  • Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per exemple, posant-los cap per avall.

  • Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua.

  • S’ha de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.

  • Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells.

  • És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.

  • És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.

  • També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.

És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn de que facin el mateix a casa seva.El mosquit tigre


El mosquit tigre és una espècie invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Té un radi d’acció relativament curt, d’uns 400m del lloc de cria. Per aquest motiu, si impedim que a casa nostra trobi llocs per criar, en serem els principals beneficiats.


Els mascles no piquen. Les femelles, però, sí que s’alimenten de sang. Dipositen els ous en la paret interna de recipients que contenen o poden contenir petites quantitats d’aigua.


Viu durant l’època de calor, aproximadament entre abril i novembre. Prefereix les zones ombrívoles i és actiu, sobretot, de dia. No és massa fàcil de veure ja que és de vol àgil, mida petita i es mou a prop del terra, per això les picades acostumen a ser en peus, turmells i cames.


La seva picada no es diferencia de la d’altres mosquits. No obstant acostuma a ser més insistent i agressiu. La reacció del nostre cos a la fiblada pot ser forta i molt molesta ja que el nostre organisme no està habituat a la saliva que injecta. Es creu, que amb el temps el cos genera tolerància.


Per tractar les picades de mosquit tigre podem aplicar els remeis tradicionals: amoníac, vinagre, cremes....Refredar la zona també ajuda ja que disminueix la coïssor. Si la reacció és molt forta o les molèsties persisteixen, consulteu el vostre metge.


El mosquit tigre pot transmetre malalties. A Europa s’han donat casos de Chikungunya i dengue. No obstant no es té constància que hagi estat vector de malalties a Catalunya.
97 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page