top of page

El 2022 es va assolir un 52% de recollida selectiva de residus


Durant l'any 2022 al municipi de Molló es van generar 217,66 tones de residus, el que significa 1,63 kg/dia/habitant. Aquesta dada és força elevada si la comparem amb la mitjana catalana, fet molt habitual en els municipis on el turisme i la segona residència es força elevada com en el cas de Molló, ja que els no empadronats no consten com a habitants però sí generen residus.

La recollida selectiva suposa un 52% del total dels residus, mentre que el rebuig suposa un 48%. Aquesta és una dada massa elevada encara. Tot i així, és el 4t municipi de la comarca del Ripollès amb una taxa de reciclatge més elevada, després de Sant Joan de les Abadesses (71%), Vallfogona de Ripollès (62%) i Campdevànol (55%).


Per fraccions, el total de tones recollides l'any 2022 és:


  • Rebuig: 104,56 tones, que suposen un 48% dels residus.

  • Orgànica: 17,41 tones (recollida als contenidors d'orgànica), que suposen un 8% dels residus.

  • Poda: 7,28 tones (recollida a la deixalleria), que suposen un 3,3% dels residus.

  • Vidre: 22,36 tones (recollida als iglús verds), que suposen un 10,3% dels residus.

  • Paper-cartró: 19,38 tones, que suposen un 8,9% dels residus.

  • Envasos: 9,88 tones (recollits al compactador), que suposen un 4,5% dels residus.

  • Roba: 0,59 tones (recollida a la deixalleria), que suposen un 0,3%.

  • Altres residus: 36,20 tones (recollits a la deixalleria), que suposen un 16,6% dels residus.


Cal recordar que la determinació de la taxa de deixalles es deu als costos que provoca la prestació d'aquest servei, i que només amb un augment del reciclatge es pot reduir aquesta taxa.


Podeu trobar més informació sobre la gestió dels residus al web del Consell Comarcal del Ripollès http://ripolles.cat/residus/

30 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page