top of page

El Ple aprova quatre mocions: agenda digital, permisos conduir, càmeres vigilància i fons energètic


El Ple de l'Ajuntament de Molló del 2 de desembre de 2022 va aprovar quatre mocions:


Moció de l’Ajuntament de Molló per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.


Molló s'ha adherit a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.
Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per sol·licitar a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern a Girona que es tornin a realitzar les proves teòriques dels permisos de conduir a Ripoll.


Aquesta moció de l'Ajuntament de Ripoll demana a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern a Girona que dictin les ordres i instruccions necessàries per tal de remprendre la realització de les proves teòriques a Ripoll per a l'obtenció dels permisos de conduir. Com a conseqüència de la crisi sanitària motivada per la pandèmia de la malaltia Covid19 es va adoptar la decisió de la no realització de les proves teòriques per a l'obtenció dels permisos de conduir a Ripoll, extrem que en el seu dia es va entendre com a mesura excepcional per donar resposta a una situació també excepcional, però que en data d'avui la causa per adoptar aquesta mesura ha quedat sense efecte.


Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per a la sol·licitud al Consell Comarcal del Ripollès per a la instal·lació de càmeres de vigilància a la comarca.


Aquesta moció de l'Ajuntament de Ripoll demana al Consell Comarcal que instal·li un seguit de càmeres de vigilància a diversos punts estratègics de la comarca per tal de fer front a l'onada de robatoris de les últimes setmanes.


Moció per impulsar un fons extraordinari sobre l'energia per ajuntaments i entitats públiques.


Aquesta moció insta al Govern espanyol a implementar mesures urgents sobre aquest greuge energètic, com ara crear un fons extraordinari destinat als ajuntaments, a ens públics municipals i a serveis concessionats per l’administració per a fer front a l’increment de la despesa elèctrica, tant de les administracions municipals com de la xarxa elèctrica municipal pública, així com garantir l’accés de tota la ciutadania a l’energia elèctrica, tal com marca la Llei 24/2015, com a dret fonamental.

36 views0 comments

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page