top of page

Eliminació de la resclosa i restitució del medi a l'aprofitament hidroelèctric al riu Ritort a Molló


Nota de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20210303-eliminacio-resclosa-ritort?m=55)


Segons s’ha pogut constatar en l’informe de l’Estat de la Natura a Catalunya 2020, el medi aquàtic és l’ambient on estem tenint una pèrdua de biodiversitat més important al nostre territori, molt més que al medi agrícola o al medi forestal.


A més, els espais fluvials són una peça ecològica clau, ja que juguen un paper molt important en la connectivitat ecològica al nostre territori, constituint-se com a veritables vies de distribució de la biodiversitat.


Les directives europees, també, ens insten no només a no perdre més biodiversitat, sinó fins i tot a recuperar-la.


El projecte de recuperació de la llera i de la funcionalitat ecològica del riu Ritort, a Molló, és una de les actuacions incloses al PIVC, a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua.


L’actuació ha comptat amb un finançament del FEDER i ha consistit en la demolició de la resclosa principal al riu Ritort, de les estructures de captació d’aigua al mateix riu i al torrent de Fabert, i de la canonada de transport d’aigua sobre aquest darrer curs fluvial. També s’han realitzat treballs de condicionament morfològic de l’entorn, estesa de terra vegetal, sembra i plantacions amb espècies vegetals.137 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page