top of page

Els alcaldes de la Vall de Camprodon presenten una queixa a Salut davant la manca de metges


El passat 4 de juny, tots els municipis de la Vall de Camprodon van rebre, de part de l’Equip d’Atenció Primària de Camprodon, una comunicació on s’informava que de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2019 es deixaria de fer assistència als consultoris dels pobles de la Vall per part del metge/essa de capçalera, i que només hi hauria servei d'infermeria. Igualment passava amb la Residència Geriàtrica Municipal de Camprodon, per manca de professionals especialistes en medicina familiar i comunitària.


Tots els alcaldes han estat d’acord a presentar queixa al Departament de Salut per tal de mostrar la total oposició a aquesta mesura de retallar els Serveis Sanitaris als pobles. No es pot oblidar que la Vall de Camprodon es troba en un entorn rural i de muntanya amb la població envellida. De manera que la majoria de pacients són persones grans a les quals els és difícil desplaçar-se cap al consultori de Camprodon. A més, pel fet de ser una zona rural, la freqüència de transport públic és molt reduïda.


Tampoc es pot passar per alt que durant els mesos d’estiu, la Vall de Camprodon veu triplicada la seva població, per tant les necessitats mèdiques també es veuran incrementades creant el col·lapse al consultori de Camprodon.


Amb aquesta queixa formal s’espera que el Departament de Salut prengui mesures i que faci reconsiderar la decisió presa per l’EAP de Camprodon de deixar sense servei de metge durant 2 mesos a la Residència Geriàtrica de Camprodon i als pobles de la Vall. També s’espera que l’administració catalana es plantegi seriosament la planificació i prestació dels serveis públics bàsics, que es mereixen els ciutadans d’aquest país.


Nota de premsa conjunta dels Ajuntaments i de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

Fotografia: Corisa Media Grup.


183 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page