top of page

Entrega de claus de les bústies de Correus d’Espinavell


Es fa saber que a partir de 17 de gener de 2019 es pot passar per l’Ajuntament de Molló a buscar les claus de les bústies noves, en horari d’oficina.


Qualsevol veí/veïna pot passar a recollir les seves claus i se li informarà del número de bústia assignat.


Si algun ciutadà/na no pot passar a recollir la clau, pot encarregar a alguna persona de confiança que li reculli.


Durant el mes de gener de 2019 es mantindran les bústies antigues, que seran eliminades a partir del mes de febrer.


Durant aquests dies, caldrà revisar les bústies antigues i les noves per si Correus us hi deixa la correspondència.

34 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page