top of page

Fins el 9 de juny es pot sol·licitar l'autorització per fer fogueres de Sant Joan a l'Ajuntament

Updated: Jun 7, 2023


Qualsevol entitat o grup de veïns (associacions, amb personalitat jurídica pròpia) que la nit de Sant Joan (23 de juny) vulgui encendre una foguera (per petita que sigui) ha de sol·licitar-ho a l'Ajuntament abans del 9 de juny de 2023 (inclòs) mitjançant el següent procediment:


Cal:

2. Omplir el formulari i signar-lo.

3. Enviar-lo a l'Ajuntament mitjançant instància genèrica.


Aquests tràmits també es poden fer presencialment a les oficines municipals.


Després l'Ajuntament validarà la petició i l'enviarà a la Generalitat de Catalunya perquè resolgui la petició.


La Generalitat ha advertit als ajuntaments que no atendrà peticions de particulars (persones físiques). Només s'atendran peticions fetes per associacions o entitats i que tinguin el vist i plau dels municipis.

62 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page