top of page

Inversió de 25.097,81€ per millorar el paviment de diverses carreteres rurals


Durant les últimes setmanes s'han dut a terme diversos treballs de millora del paviment d'algunes carreteres municipals. Concretament s'han dut a terme 3 actuacions que han consistit en retirar el formigó existent (molt malmès pel desgast i pel fred i gel), sanejar la base, i tornar a pavimentar amb formigó.


L'actuació més important s'ha dut a terme al Vial de la Font de les Vernedes, en el seu tram final que enllaça amb la carretera C38. Aquest tram presentava molt mal estat, amb el formigó trencat i l'aparició de mulleres, que a l'hivern quedaven gelades, amb el risc que això suposava. L'actuació era molt necessària, no només pel risc associat, sinó pel fet que aquesta carretera connecta el nucli de Molló amb la carretera de Camprodon i França, assegurant la mobilitat del nucli urbà.


La segona actuació ha estat a la carretera de Fabert, amb l'arranjament d'un tram d'aquesta via. També s'ha procedit a arrencar el paviment vell, sanejar la base i tornar a formigonar.


Finalment, la tercera actuació s'ha dut a terme al veïnat de Ginestosa, en un revolt molt malmès pel fred i el gel a la zona del conjunt de cases que formen Can Broi, Ca l'Arull i altres cases. El formigó havia quedat trencat, i ara també s'ha reparat.


El cost total d'aquestes actuacions ha estat de 25.097,81 €, i millora la mobilitat del nucli de Molló i dels veïnats de Fabert i de Ginestosa.

59 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page