top of page

L’Ajuntament es prepara tecnològicament pel desplegament de l’administració electrònica.


L'Ajuntament Molló ha dut a terme en els últims mesos una sèrie de treballs per tal de poder desplegar l’any vinent l’administració electrònica o e-administració. Les tecnologies de la informació i la comunicació han transformat la nostra manera de viure i de relacionar-nos, l’economia, la política, la cultura, la societat en general i, per tant, també l’Administració. Al segle XXI, l’Administració ha d’esdevenir també una administració electrònica.


El model català per al desenvolupament de l’administració electrònica aspira a la millora en la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats, i a augmentar la productivitat d’aquests serveis i la participació ciutadana mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. És un model basat en una visió integrada de totes les administracions, és a dir, un model de país en què el desenvolupament electrònic beneficiï el conjunt de les administracions públiques catalanes i es basi en elements comuns.


Aquest model d’administració electrònica es concreta en la col·laboració interadministrativa, la qual es tradueix en la interoperabilitat entre les aplicacions i els sistemes d’informació que desenvolupen i utilitzen les diferents administracions públiques i la reusabilitat de les aplicacions creades per aquestes.


I amb aquesta voluntat, des de la Regidoria de Presidència, Règim Intern i Administració Electrònica s’han desenvolupat una sèrie de projectes per tal d’eliminar el paper de la nostra administració i convertir l’Ajuntament de Molló en una administració electrònica, tal i com emana de l’aprovació per part del Ple municipal del Pla de Transformació Digital.


A través d’una subvenció de la Diputació de Girona per facilitar l’accés a les noves tecnologies, s’ha pogut adequar tecnològicament l’equip informàtic de la Casa de la Vila, amb la renovació de programari als ordinadors i la instal·lació d’un servidor que centralitza tota la informació i els expedients municipals.


També, a través de l’Oficina de Suport de l’Administració Electrònica de la mateixa Diputació de Girona s’està rebent el suport i la formació per tal de desplegar el nou gestor d’expedients electrònics, que permetrà definitivament eliminar el paper de les administracions i donar compliment a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page