top of page

La Diputació atorga 9.425,90€ per la realització de l'Estudi d'habitatges buits de MollóLa Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 9.425,90€ (95%) per a al realització de l'Estudi d'habitatges buits i classificació dels habitatges secundaris segons el règim de tinença al municipi de Molló.


El municipi de Molló té greus problemes d'accés a l'habitatge, sobretot per a persones joves de primera residència. L’habitatge conviu actualment amb la contradicció de ser, alhora, un bé immobiliari i un bé social, i aquesta dicotomia genera sovint controvèrsies entre els diferents agents intervinents (administracions públiques, agents socials, població en general).


La demanda d’habitatge contrasta amb poca oferta i preus de mercat elevats que dificulten l’accés a l’habitatge de moltes persones. És per això que un dels principals objectius d'aquest ajuntament durant aquest mandat són les polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge.


Una de les línies de treball d'aquets mandat, serà la mobilització de l’estoc d’habitatges buits del municipi, però abans cal disposar de dades que facilitin la detecció i tipificació dels habitatges buits.


L’objectiu principal d’aquest estudi serà el de detectar, identificar i tipificar els habitatges buits que hi ha actualment al municipi de Molló, amb 3 objectius bàsics:


  • Facilitar eines a l’ajuntament per a conèixer, planificar i mobilitzar els habitatges buits.

  • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació.

  • Facilitar l’accés a l’habitatge principal i promoure la funció social mitjançant polítiques actives.


El municipi està format pels pobles de Molló i Espinavell, el nucli de Fabert i els veïnats de Ginestosa, Els Grells, Can Solà, Moixons, El Riberal i Favars. Excepte els nuclis de Molló i Espinavell , la resta de nuclis són principalment disseminats de cases.


La població, els darrers anys, ha sofert lleugeres oscil·lacions destacant, però, un creixement gradual des de l’any 2018 on constava un cens de 328 persones; 365, segons el cens de 2022, i 376 a 1 de gener de 2023.


Pel què fa a l’habitatge, segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), al cens de l’any 2011 constaven un total de 462 habitatges; mentre que al cens del 2021 constaven un total de 469 habitatges, 148 dels quals eren habitatges principals i 321 eren habitatges secundaris. Per tant, un 31,60 % dels habitatges eren habitatges principals i un 68,58 % eren secundaris.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page