top of page

La Diputació atorga 929,08€ pel servei de comptabilitat energètica del 2022 i 2023.


La Diputació de Girona ha atorgat un total de 929,08€ en concepte de subvenció pel servei de comptabilitat i gestió energètica dels anys 2022 i 2023.


L'Ajuntament de Molló té contractat des de fa uns anys un servei de comptabilitat i gestió energètica a l'Agència Ripollès Desenvolupament per tal de revisar els consums d'electricitat i de gas municipals i proposar accions de millora de l'eficiència energètica. Actualment, l'Ajuntament de Molló té contractades 26 pòlisses d'electricitat (la majoria són d'enllumenat públic, però també hi trobem el subministrament a la casa de la vila o diferents equipaments municipals), i 2 pòlisses de gas natural (la casa de la vila i la piscina municipal).


Amb aquest servei s'han pogut aconseguir estalvis en la facturació a través de canvis en la discriminació horària o canvis de potència de les pòlisses.


Podeu consultar algunes dades sobre els consums i els costos al web https://www.mollo.cat/energia o https://energiaibosc.com/municipis/mollo/

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page