top of page

La Diputació i l’Ajuntament treballen conjuntament per executar mesures de protecció contra incendis


S’ha executat la neteja de marges de més de 27 km de camins municipals.


S’ha notificat als propietaris de parcel·les urbanes i edificacions en sòl no urbanitzable, la obligació que tenen d’autoprotegir-se contra els incendis forestals mitjançant l’establiment d’una franja perimetral de seguretat.


L’Ajuntament de Molló i l’Àrea de Medi Ambient de Diputació de Girona han executat aquest any 2017 diverses actuacions per mitigar els efectes d’un possible incendi forestal al municipi.


Des de l’aprovació de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, la Diputació de Girona ha ofert a l’Ajuntament de Molló la col·laboració tècnica i econòmica necessària per a donar compliment a aquesta llei. Així doncs, el 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Plànol de delimitació de la franja de protecció d'incendis forestals (http://www.mollo.cat/espaipublic), que estableix les finques afectades i obligades a realitzar el perímetre de seguretat contra incendis. Per tal d’aplicar les directrius d’aquest pla, i que vénen obligades per part de la Llei esmentada, enguany l’Ajuntament i la Diputació han notificat (s’està realitzant durant aquesta tardor) a tots els propietaris afectats mitjançant carta certificada la seves obligacions en relació a aquesta qüestió.


L’Ajuntament té la intenció l’any vinent de redactar el projecte d’execució d’aquestes franges perimetrals en el cas dels nuclis i les urbanitzacions, que realitzaria subsidiàriament l’Ajuntament a càrrec dels veïns que hi estan obligats.


Aquest mes de juliol, també s’han executat els treballs de sega de vegetació als marges de diversos camins municipals. Amb un valor superior als 4.000€, dels quals el 60% han estat subvencionats per la Diputació de Girona, s’ha realitzat per part de l’ADF de la Vall de Camprodon la sega de marges de més de 27 km de camins municipals veïnals, com ara el camí de la Bola, la carretera de Fabert, el camí del dipòsit de Ginestosa, el camí del Galceran, la carretera de Favars, el camí de Can Pletis, la carretera del Riberal o la pista forestal d’Espinavell a Setcases (tram municipal), entre d’altres.

16 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page