top of page

La Generalitat aprova definitivament el Pla de delimitació de l'entorn de protecció de Santa CecíliaEl Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, el 13 de juliol de 2021, el pla de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Cecília, a Molló. L'acord s'ha publicat al DOGC número 8458, de 15 de juliol de 2021, entrant d'aquesta manera en vigor.


El pla estableix un límit a l'entorn del monument, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, per l'Ordre de 13 de juny de 1979 (BOE núm. 191, de 10.8.1979). La definició d'aquest entorn de protecció al voltant de l'església de Santa Cecília, a Molló, servirà per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles.


Es tracta d'evitar que l'alteració d'aquest entorn, entès com l'espai que dona suport ambiental al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l'estudi del monument històric.


Per això, entre altres aspectes, el pla vetlla per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles edificacions, de les instal·lacions o dels usos que s'hi puguin establir en el futur. Així doncs, les actuaciones o obres que es realitzin en l'àmbit del pla necessitaran informe favorable de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.


Amb el pla s'ha pretés assolir l'equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant del bé que en garanteixi suficientment la preservació i la voluntat de no afectar més espais dels que són estrictament necessaris.


L'església de Santa Cecília de Molló, per les dimensions de la nau, l'alçària i esveltesa del campanar i la posició privilegiada a la vall del riu Ritort, representa una fita al paisatge, que és recognoscible des de la majoria de punts del seu entorn. La topografia accidentada i la predominança d'espai verd lliure a l'entorn immediat de l'església potencien aquesta gran visibilitat.


El Pla també protegeix el subsol de l'entorn, on caldrà controlar les intervencions que s'hi produeixin, tant des de la vessant arqueològica, amb relació a possibles troballes relacionades amb el bé, com des de la vessant documental, per la informació històrica que puguin aportar.


Podeu consultar el document a aquí.


223 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page