top of page

La Generalitat atorga 9.000€ per la redacció d'un projecte de gestió eficient de l'aigua en un context de canvi climàticEl Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 9.000€ en el marc de la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024.


La subvenció cobreix el 100% del cost de redacció del projecte exectiu de "Eficiència mitjançant telegestió i interconnexió de xarxes per una gestió de l'aigua més resilient al municipi de Molló", que ja es va redactar a l'estiu de 2023 a fi de presentar-lo en una altra convocatòria d'ajuts.


Aquest projecte té com a objectiu millorar l’eficiència i la resiliència del sistema d’aigua potable i implementar mesures que controlin el consum d’aigua. A grans trets, les actuacions consistiran en la millora de l’eficiència i disponibilitat d’aigua del sistema de distribució en baixa (totalment necessari davant la reducció de la freqüència de la precipitació en un context de canvi climàtic), la digitalització dels dipòsits de Molló, Espinavell, Favars i Ginestosa i també la digitalització de tots els comptadors domèstics, industrials i ramaders.


En concret es realitzaran quatre actuacions:


Actuació 1. Interconnexió de la xarxa d’aigua de Molló amb la xarxa de Ginestosa


Una de les principals actuacions que es realitzaran serà la interconnexió de la xarxa d’aigua de Molló amb la xarxa de Ginestosa. Amb una nova canonada d’aproximadament 500 m de longitud s’uniran aquestes dues xarxes donant molta més versatilitat i fiabilitat a tot el sistema d’aigua municipal, ja que cada una d’aquestes xarxes disposa del seu propi dipòsit. Unint les dues xarxes es podran alimentar els consums d’una i de l’altre des de qualsevol dels dipòsits, segons les disponibilitats i necessitats de cada moment.


La interconnexió es realitzarà amb tub de polietilè d’alta densitat col∙locat a fons de rasa. Es col∙locaran totes les vàlvules necessàries i els accessoris requerits per a fer la xarxa el màxim de segura i versàtil.


Actuació 2. Instal∙lació de sistema de telelectura dels comptadors d’aigua domiciliaris


Amb aquesta actuació es pretén retirar tots els comptadors actuals que hi ha a Molló i substituir‐los per uns de nous amb sistema de telelectura.


Actuació 3. Instal∙lació de cabalímetres amb sistema de telelectura a tots els dipòsits de regulació


En els dipòsits es farà el desmuntatge dels comptadors actuals per a substituir‐los per uns cabalímetres nous amb un sistema de telelectura.


Actuació 4. Mòdul d’integració i gestió de dades de tots els sistemes i mecanismes de control


El cost total de les actuacions és de 211.296,53€ (IVA inclòs), i l'Ajuntament ja ha sol·licitat subvenció (que està pendent de resolució) per aconseguir executar-lo.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page