Mesures en relació a la pandèmia de coronavirus COVID-19


Actualització 06/04/2020, 15:45h


🔴 𝗣𝗹𝗮 𝗱’𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́ 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲̀𝗻𝗰𝗶𝗲𝘀 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗮 𝗺𝗮𝗹𝗮𝗹𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗺𝗯 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗹𝘁 𝗿𝗶𝘀𝗰 Els apartats marcats amb 🔴 tenen novetats!

🔴 𝗥𝗘𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧 𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗕𝗔𝗟𝗟𝗔𝗗𝗢𝗥𝗦 𝗜 𝗥𝗘𝗗𝗨𝗖𝗖𝗜𝗢́ 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗧 A través del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores per compte d’altri estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 09 d’abril el que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades. Es pot consultar a: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes-sobre-les-restriccions-a-les-activitats-laborals-no-essencials-per-la-covid-19.-situacio-de-permis-retribuit-recuperable-/ Aquest decret no afecta els autònoms, però només poden treballar els autònoms que treballin en sectors essencials i que són: • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies. • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega). • Servei de perruqueria a domicili. • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració. • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural (cal entendre inclosos també el butà i propà). • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials. • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses. • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics. • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment. • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma. Inclou el transport d’importació i exportació de tot tipus de productes per al compliment de compromisos de contractes internacionals. • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària. • Forces Armades. • Seguretat privada. • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat. • Personal dels centres de recerca de projectes relacionats amb la COVID19. • Serveis funeraris. • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals. • Venda de premsa. • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució. • Serveis financers, bancaris i d’assegurances. • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball. • Serveis essencials de protecció i atenció a víctimes de violència de gènere. • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses. • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents. • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts. • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància. • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts. • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants. • Abastiment d’aigua potable. • Serveis meteorològics. • Servei postal universal de l’operador estatal. • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris. Per a consultes sobre si podeu o no treballar podeu contactar amb el telèfon 012. 🔴 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐕𝐈𝐑𝐔𝐒 𝐀𝐋 𝐑𝐈𝐏𝐎𝐋𝐋𝐄̀𝐒 Ahir al vespre, la xifra de persones amb coronavirus confirmat a la comarca i que estan o han estat ingressades a l’Hospital comarcal de Campdevànol era de 73 persones. Hi ha 5 defuncions per coronavirus a la comarca des de l’inici de la pandèmia. Cal agafar les dades amb una mica de cautela, ja que no estan del tot validades. Cal extremar moltíssim les precaucions, i evitar al màxim el contacte amb altres persones. Eviteu sortir de casa i tenir contacte fora del nucli familiar. 𝗗𝗘𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗜 𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 Es prohibeixen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars. En el cas de morts per COVID-19, no es podran realitzar pràctiques de tanatoestètica, intervencions de tanatopràxia, ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. Es posposarà la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l'estat d'alarma. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si és el cas, de ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. En tot cas, s'haurà de respectar sempre la distància d'un a dos metres entre ells. 🔴 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗧 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗦𝗔 Sempre de forma individual, excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. La mobilitat (amb vehicle o a peu) es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments o productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a la residència habitual, atenció i cura de menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment, excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o una altra causa justificada. Es permet anar a tirar les deixalles. L’Ajuntament desinfecta periòdicament aquests espais, però millor anar-hi amb guants i mascareta. Es permet passejar la mascota (gos), amb una distància que no ha de superar els 200 metres del domicili. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual? Sí, si és un hort del qual es cullen productes necessaris per a la subsistència. També, si és un hort on a més es tenen animals que s’han de cuidar. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver en segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi. 🔴 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗛𝗜𝗕𝗜𝗗𝗔 El confinament afecta a tota la població, que s’ha de quedar al domicili habitual on viu, i no pot desplaçar-se a altres llocs de residència. La carretera a Coll d’Ares està tancada, només es permet el trànsit de mercaderies o treballadors transfronterers amb acreditació. A França també hi ha confinament total i toc de queda a la nit en alguns municipis. No es pot sortir a peu per passejar o caminar, ni a fer activitats a la natura o esport a l’aire lliure. Per circular amb vehicle cal portar el Certificat autoresponsable. Aquest document es pot portar al vehicle en format paper o digital, i el trobareu aquí: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/ Si el voleu en digital aquí https://confinapp.gencat.cat/ L’Ajuntament n’ha repartit a les botigues obertes: Can Jordi a Espinavell, Can Parruc, Can Bruel i La Cooperativa a Molló. 🔴 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗕𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗦 Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi? Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Quan aneu a les botigues a comprar, entreu al local d’1 en 1, i espereu que surti la persona que comprava per entrar a l’establiment. En supermercats més grans pot haver-hi més d’1 comprador a l’interior. Mantingueu sempre la distància de seguretat (2 metres) entre les persones quan compreu o us les trobeu pel carrer. Els establiments que se’ls permet obrir al municipis són Can Jordi a Espinavell, Can Bruel, Can Parruc i La Cooperativa (aquests establiments pràcticament només obren al matí). La farmaciola de Molló de moment resta oberta amb els horaris habituals (dilluns, dijous i divendres, d’11 a 13:45 hores), tot i que es reparteixen medicaments a domicili i potser quan hi aneu us heu d’esperar que arribi. 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗕𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗜 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗜𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗖𝗔𝗧𝗦 Tots els equipaments, zones verdes, esglésies, bars, restaurants, hotels, turisme rural,... han de romandre tancats. No hi ha servei de deixalleries a la comarca ni de recollida de trastos vells. 🔴 𝗔𝗝𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟 L’Ajuntament està tancat al públic, tot i que es fan les gestions més bàsiques amb teletreball. Per consultes truqueu al 972740387 o feu els tràmits amb plena validesa legal pel web www.mollo.cat. El Registre Civil de Molló també està tancat i només atén consultes telemàtiques o per telèfon (trucar a l’Ajuntament). Els serveis essencials del Registre Civil són Llicències d’enterrament, matrimonis in articulo mortis, i naixements en termini peremptori (quan estigui proper el venciment del termini d’inscripció). De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 h, truqueu a: 972.74.03.87. Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon: Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Ripoll al 972.70.00.99 🔴 𝗦𝗘𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘̀𝗡𝗖𝗜𝗘𝗦 𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗨́𝗡𝗖𝗜𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗥 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗖𝗔𝗥 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 Les forces i cossos de seguretat de l’Estat han incrementat la vigilància al municipi des d’aquest cap de setmana per denunciar persones que incompleixen el confinament. Les sancions van dels 600 als 30.000€. Fets denunciables (segons Guàrdia Civil i Mossos), i alguns denunciats: - Haver-se desplaçat a la segona residència (allà on no s’està empadronat). - Autònoms que treballen que no són serveis essencials i que ho fan fora de casa seva o la seva oficina. - Persones que passegen la seva mascota més lluny del que es prudencial d’acord al seu domicili. - Trobar gent de Camprodon que ve a comprar a Molló (quan a Camprodon ja hi ha botigues). Us fem avinent que NO cal trucar a l’Ajuntament si us posen una denúncia, i que les al·legacions que es vulguin fer s’han de presentar a la Generalitat o al Ministeri de l’Interior segons correspongui. 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗔𝗥𝗘𝗧𝗘𝗦 Les autoritats recomanen l’ús de mascaretes i guants per sortir a l’exterior de casa i anar a comprar. Si us en falten, hi ha dones de Molló que n’han fet i us en podran donar. Demaneu per aquest canal que us en falten i mirarem de fer-vos-les arribar. 𝗔𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗’𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗜 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟𝗦 El termini de pagament de les liquidacions d’impostos i taxes municipals (tramitades pel Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès), i notificades individualment als contribuents que no hagués finalitzat a data de l'entrada en vigor del RDL (14 de març), S'AMPLIA FINS EL 30 D'ABRIL DE 2020. Això inclou notificacions individuals i sobretot l’impost municipal de vehicles que es cobrava en aquest període. Les oficines del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès de Ripoll i Puigcerdà, romandran tancades al públic fins nou avís. Podeu fer els vostres tràmits o consultes telemàticament a http://cerdanyaripolles.cat/ o als telèfons 972700900 i 972700146 i a recaptacio@cerdanyaripolles.cat. 𝗠𝗘𝗦𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗧 (𝗖𝗔𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔) 𝗣𝗘𝗥 𝗙𝗘𝗥 𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧 𝗔 𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗘 𝗘𝗖𝗢𝗡𝗢̀𝗠𝗜𝗖 𝗜 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝟭𝟵 Si voleu més informació sobre Ajustament temporal de l'activitat (ERTO), Regulació de les jornades de treball i de l'ocupació, ajuts i prestacions per empreses i autònoms, Crèdits i préstecs, Ajornament de tributs, Flexibilitat i demores en el pagament d'impostos, Altres facilitats per a les empreses, bonificacions i ajornaments, Mesures per als contractistes, consulteu a

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/# 𝐓𝐄𝐋𝐄̀𝐅𝐎𝐍𝐒 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄̀𝐒 Si teniu alguna urgència o necessitat contacteu per telèfon 972740387 o E-mail info@mollo.cat a l’Ajuntament per poder-vos ajudar en el que calgui. També podeu contactar amb Serveis Socials al telèfon 972715839. 🔴 𝐅𝐀𝐐𝐒 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀𝐓 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐀𝐕𝐈𝐑𝐔𝐒 FAQS del Departament d’Interior amb preguntes/respostes sobre el coronavirus i com actuar: http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/Questionari-restriccions-COVID19-v20200406-15h.pdf
© Tots els drets reservats. Nota legal. Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (Girona)

 

Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z