top of page

45.650,39€ per a la millora de vies públiques


Durant aquests dies s'han dut a terme algunes millores del ferm de diverses vies públiques municipals que presentaven un estat força deficient amb forats, flonjalls, esquerdes, i pell de cocodril. També quedaven visibles antigues rases repavimentades, pedaços i trobades amb altres paviments.


Concretament s'ha canviat el ferm a la totalitat del Carrer de Francesc Pastoret a Molló, amb una intervenció integral de millora amb el previ fresat i sanejat abans de repavimentar. També s'ha construit una rigola de formigó, una reixa de recollida d'aigües pluvials, i un prisma soterrat de telecomunicacions. Aquesta actuació ha tingut un cost de 20.828,45€.


També s'han reasfaltat diversos trams de la Carretera de Favars, de la Carretera del Riberal i de l'enllaç entre la C38 i el Passeig del Vallespir a Molló. Aquestes obres han tingut un cost de 24.821,94€.


Aquestes obres tenen una ajuda econòmica de 39.689,90€ (un 87%) del Fons de Cooperació Cultural i Econòmica de la Diputació de Girona.

15 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page