top of page

Molló aprova definitivament el Pressupost pel 2018, que s’incrementa un 6% respecte el de 2017.


Les principals despeses es centren en el manteniment (conservació i reparació de vies públiques, camins rurals o enllumenat) i la prestació de serveis (benestar social, joventut, recollida i tractament de residus o esports).


Pel què fa a les inversions, es preveu actuar en la millora de la captació d’aigua a Favars, la segona fase de les obres d’aparcament i parc infantil a Espinavell, la millora i pavimentació d’alguns camins rurals i vies urbanes (Bastiments, Comanegra, Puigmal, Plaça Major i Sant Sebastià), i el desenvolupament del projecte turístic de senderisme “Volta al Costabona”.


El Ple de l’Ajuntament de Molló del passat 20 d’octubre va aprovar el Pressupost 2018 de l’entitat. Passat el termini d’exposició pública sense rebre cap al·legació ni suggeriment, el Pressupost 2018 ha quedat aprovat definitivament, i entrarà en vigor el proper 1 de gener.

El Pressupost 2018 ascendeix a 563.900€ (un 6% més respecte el de l’any 2017), a causa entre d’altres d’una major recaptació efectiva d’exercicis anteriors que es reconeix en el pressupost de 2018. Així doncs, pel què fa als ingressos, 241.800€ provenen del capítol I (un 43%), sobretot de l’IBI de naturalesa urbana, mentre que el capítol 3 ascendeix a 139.600€ (un 25%) i que ve nodrit per les taxes d’aigua o residus entre d’altres. El capítol 4, corresponent a les transferències d’altres administracions, puja a 127.500€ (un 23%).


Pel què fa a les despeses, el capítol 1 de personal s’emporta 118.809,17€ (un 21%), i contempla les retribucions de tot el personal de corporació (administració, serveis tècnics, brigada municipal, piscina i personal de neteja).


El capítol 2 suma 295.200€ (un 52%), i hi destaquen les partides destinades al manteniment de camins rurals, conservació de vies públiques, manteniment d’edificis i del cementiri, conservació de la xarxa d’aigua, manteniment de l’enllumenat públic, les festes populars, la promoció de l’esport, les fires o el cànon de l’aigua que cal pagar a l’Agència Catalana de l’Aigua.


El capítol 3, de despeses financeres, se situa als 650€ (un 0,1%), fet que demostra la bona situació econòmica de l’entitat, amb molt poc endeutament i sense necessitat de pòlissa per fer els pagaments a proveïdors. Precisament, pel 2018 hi ha consignats 22.200€ d’amortització de préstecs (un 4%), que permetrà reduir l’endeutament de l’Ajuntament.


El capítol 4 s’eleva fins als 66.640€, d’on destaca el cost de la recollida i tractament de residus, els serveis socials, la participació a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, l’AECT del País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec o del Ter o els programes de subvenció. Precisament, d’aquesta partida destaquen 9.000 euros que es destinaran a subvencionar entitats o persones físiques per a dur a terme activitats culturals, esportives o de noves tecnologies al municipi; per atorgar ajudes a pares i/o mares pel servei de llar d’infants; per fomentar els esports de neu entre els escolars del municipi; i com a novetat per l’any vinent es convocaran ajudes per sufragar part del cost de les activitats esportives anuals dels infants i joves del municipi.


Finalment, pel què fa al capítol 6, d’inversions, aquest ascendeix a 60.400,93€ (un 11%), tot i que aquest encara no contempla les subvencions de la Generalitat de Catalunya o Diputació de Girona que es preveu que es facin efectives al 2018. Així doncs, l’Ajuntament tirarà endavant la millora de la captació d’aigua del dipòsit de Favars, la millora del paviment del Vial de la Font de les Vernedes, la nova pavimentació del camí d’accés al dipòsit de Ginestosa i la segona fase de la construcció d’aparcament i zona de parc infantil a Espinavell. Aquestes inversions s’executaran en la mateixa anualitat que algunes que consten al Pressupost de 2017 i que finalitzaran el 2018, com a ara l’arranjament del Camí de la Retirada, la 1a fase de les obres del parc infantil d’Espinavell, la millora del paviment dels carrers de Sant Sebastià i Plaça Major, així com les obres de nou asfaltatge dels carrers del Comanegra, Bastiments i Puigmal.


Finalment, també es desenvoluparà el projecte turístic entorn del senderisme de la “Volta al Costabona”. Aquest projecte, amb ajudes demanades a la Casa de la Generalitat de Perpinyà i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, permetrà crear una ruta entre els refugis de Els Estudis d’Espinavell i de Les Conques de Prats de Molló, tot descobrint el Costabona i el seu entorn natural i cultural.

17 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page