top of page

Molló realitza diverses accions de millora de l’eficiència energètica


L'Ajuntament Molló ha dut a terme en els últims mesos una sèrie d’accions a fi de millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, així com publica al web municipal els seus consums energètics.


A través d’una subvenció de la Diputació de Girona anomenada “Del Pla a l’Acció 2016” s’han pogut realitzar diverses inversions per tal de millorar l’eficiència energètica i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle planificades en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Molló, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 5 de juliol de 2013. Concretament s’han instal·lat dos reductors de flux lluminós en franges horàries de menor trànsit als quadres d’enllumenat públic ubicats al Carrer de Sant Sebastià i de la Guardiola, dels quals pengen les lluminàries a les que dóna servei a pràcticament tot el nucli urbà de Molló, així com a la il·luminació de l’església de Santa Cecília de Molló.


També s’han executat la substitució de 19 làmpades de la Carretera de Favars per d’altres de major flux lluminós i menor consum energètic, utilitzant VSAP de 70W, i llum càlida. La realització d’aquesta actuació suposa una reducció del consum energètic a la Carretera de Favars d’aproximadament 4,5kW/dia, i la instal·lació dels reductors de flux al nucli de Molló, un estalvi d’un 35%, que suposa uns 140kW/dia.


Aquestes actuacions han tingut un cost de gairebé 9.700 euros, dels quals la Diputació de Girona ha finançat en un 37,9%.


L’Ajuntament de Molló també ha publicat des de fa unes setmanes un butlletí energètic online que es pot consultar a http://www.mollo.cat/energia. Aquest butlletí està elaborat per l'Agència de l'Energia del Ripollès, un ens sense entitat jurídica pròpia depenent de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. En aquest butlletí qualsevol ciutadà pot consultar els consums d’electricitat (inclou la Casa de la Vila, els equipaments municipals i l’enllumenat públic) i gas (calefacció de la casa de la Vila i dutxes de la piscina municipal) de l’Ajuntament des de l’any 2012.

8 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page