top of page

Molló s'adhereix a l'Associació de Micropobles de Catalunya


El Ple de 3 de febrer de 2023 va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Molló a l'Associació de Micropobles de Catalunya.


L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) és una organització sense afany de lucre, formada per ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants i per les quatre diputacions catalanes. La voluntat és donar veu a aquests ajuntaments i contribuir a millorar la seva capacitat de gestió i la qualitat de vida de les persones que hi viuen.


L'entitat treballa per posar de relleu les dificultats que comporta gestionar un ajuntament amb tots els deures però amb mitjans escassos i per buscar mecanismes que permetin canviar aquesta situació. Pretén fer entendre als governs, legisladors, grans companyies de serveis i altres instàncies que, precisament als micropobles, cal aplicar de manera adequada i rigorosa el principi de subsidiarietat que estableix que un assumpte ha de ser resolt per l’autoritat més propera a l’objecte del problema. En el cas dels micropobles són els ajuntaments, perquè només d’aquesta manera es garantirà la igualtat d’oportunitats per la població que hi viu.


L’any 2018, l’Associació de Micropobles va proposar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la creació de l’Estatut del Micropoble, un marc legal específic per aquests municipis.


Des de la seva creació al 2008 l’Associació de Micropobles s’ha proposat la missió d’assolir dues grans fites: el repoblament i l’equitat territorial.


Abordar el repoblament suposa aturar el despoblament, facilitant l’arrelament dels joves i acollint l’arribada de famílies que vulguin desenvolupar el seu projecte de vida a l’entorn rural.


Assolir l’equitat territorial suposa garantir la igualtat d’oportunitats, desenvolupar l’economia social i solidària, promoure el producte de proximitat i de valor afegit i actualitzar la mobilitat física i virtual a les necessitats actuals.


Actualment agrupa 235 municipis de Catalunya.


Web de l'entitat: https://www.micropobles.cat/

61 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page