top of page

Molló s'adhereix a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya


El Ple de 24 de juliol de 2021 va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Molló a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.


Actualment, el municipi de Molló hi ha un parell de rutes relacionades amb la Memòria Democràtica, i més concretament amb la retirada de 1939: el Camí de la Retirada de Molló a Prats de Molló per Coll d’Ares; i el recentment estrenat Camí de l’Exili de Molló i Espinavell a La Presta per Coll Pregon.


Aquests camins rememoren els episodis de la Guerra Civil (1936-39) i la Retirada, que a Molló foren molt destacats a partir de la caiguda de Barcelona, el 26 de gener de 1939, amb centenars de milers de persones que fugien de les tropes franquistes en direcció a la frontera francesa. Entre finals de gener i principis de febrer de 1939 van passar per la vall de Camprodon unes 100.000 persones i que la gran majoria ho va fer per la mateixa carretera que hi ha ara, que uneix les poblacions de Molló i Prats de Molló pel coll d’Ares, també n’hi va haver que van travessar per senders de muntanya per arribar a les primeres poblacions del Vallespir. Una gran part de les persones que van fer servir aquests corriols van ser els militars, que abans de passar a França van voler controlar algun del passos per frenar l’avanç dels nacionals.


La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica és un sistema d’unitat d’acció i de gestió patrimonial de la memòria democràtica de Catalunya que depèn del Memorial Democràtic del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i col·labora amb els ens adherits en

la tasca de valoració i reconeixement dels espais que la conformen i de coordinació de la gestió cultural, patrimonial i comunicativa d’aquests.


El Memorial Democràtic és una entitat de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, i té assignades les funcions de desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica i, en concret, del coneixement del període de la Segona República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present.
60 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page