top of page

Nota informativa sobre la influença aviària i mesures per explotacions que tenen aus.


El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha tramès una nota informativa sobre les mesures que han de complir les explotacions avícoles davant la situació de risc d’introducció de la Influença Aviària (IAAP) a Catalunya. Els últims dies ja s'han detectat casos d'influència aviària a França, i considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la IAAP al nostre territori, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, s'han aprovat les següents mesures a Catalunya:


Nota informativa sobre les mesures que han de complir les explotacions avícoles davant la situació de risc d’introducció de la IAAP


D’acord amb la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Influença Aviària a Catalunya, totes les explotacions ubicades a Catalunya, han de complir les següents mesures de bioseguretat :


1. Es prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral. A aquest efecte, es considera cria conjunta, aquells animals ubicats en un mateix local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.


2. Es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es podrà autoritzar la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges.


3. Es prohibeix donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta per tal de garantir la inactivació de possibles virus de la influença aviària.


4. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades d’aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.


5. És obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:


  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.

  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.

  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que sospitosa d’ influença aviar.107 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page