top of page

Nova edició del curs de "Civisme i residus"


El divendres 3 de desembre, a les 18 hores a la Sala de Plens de Molló, s'ha programat una nova sessió del curs de "Civisme i residus" per explicar com cal gestionar de forma correcta les deixalles que generem i on cal dipositar-les.


Deixar les escombraries al terra, tirar les restes de poda o l'herba del jardí als contenidors d'orgànica, abandonar els trastos vells a la zona de compactadors o tirar fluorescents al contenidor de vidre,... són alguns dels comportaments incívics que tenen alguns ciutadans, ja que aquests residus no els pertoca aquesta gestió. Aquest incivisme provoca problemes ambientals i majors costos econòmics pel servei de recollida i gestió dels residus municipals.


Així doncs , si es vol gaudir d'una bonificació del 10% de la taxa de residus, cal apuntar-se i assistir al curs sobre "civisme i residus" organitzat per l'Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès.


Cal apuntar-se abans del 2 de desembre trucant a l'Ajuntament de Molló o enviant un correu a info@mollo.cat indicant nom i cognoms i adreça de la finca de Molló on s'aplicarà la bonificació de la taxa. Si ja s'ha fet aquest curs, no cal tornar-lo a fer.Targeta de la deixalleria per a bonificacions


Igualment, totes les finques de Molló disposen d'una targeta gratuïta (fins el 31 de desembre de 2021) per anar a alguna de les deixalleries de la comarca del Ripollès (https://ripolles.cat/deixalleries/) i obtenir entre un 5 i un 10% de bonificació suplementària a la taxa de residus en funció dels cops que s'hi portin residus especials: Pneumàtics – Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri – Bateries – Dissolvents – Pintures i vernissos – Piles – Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses – Olis minerals usats - Paper i cartró – Vidre -Envasos lleugers – Plàstics – Ferralla i metalls – Tèxtils – Olis vegetals usats – Ampolles de cava senceres - Fustes – Restes de poda o jardineria – Runes i restes de la construcció d’obres menors - Mobles i altres – Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses – Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)
38 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page