top of page

Obert el període de sol·licituds de subvencions municipals fins el 6 de maig de 2021


Del 7 d'abril al 6 de maig de 2021 estarà obert el període de sol·licitud de les subvencions municipals que anualment convoca l'Ajuntament.


Enguany hi ha una dotació de 10.800€ que es repartiran entre els 6 programes existents:

  • PROGRAMA 1. Activitats culturals, festives o d’interès social

  • PROGRAMA 2. Foment de l’esport

  • PROGRAMA 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris

  • PROGRAMA 4. Ajudes pel servei de llar d’infants

  • PROGRAMA 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi

  • PROGRAMA 6. Foment dels esports infantils i juvenils

Com en els darrers anys es mantenen la majoria de programes i se subvencionaran activitats culturals i esportives organitzades per entitats o persones, sempre que tinguin lloc al municipi de Molló.


També se subvencionaran els programes d'esport escolar d'esquí on hi participin alumnes empadronats al municipi, així com se subvencionen activitats esportives que infants i joves del municipi practiquin en alguna entitat (com ara futbol, bàsquet, tennis taula, patinatge,...).


Un altre dels programes de subvenció donarà ajudes als pares, mares o tutors legals de criatures empadronades i hagin anat a una llar d'infants d'algun dels centres de la comarca, durant el curs 2019/2020.


Finalment, i com a novetat, enguany el programa 3 es destina a atorgar un ajut de 500€ al millor expedient acadèmic de Batxillerat (per l’estudiant de 1r o 2n de Batxillerat, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent), de Formació Professional (per l’estudiant d’algun dels cursos de formació professional, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent) i de d'Ensenyament Universitari (per l’estudiant d’algun dels cursos d’universitat (grau o màster), ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent).


Tota la informació, documents, sol·licituds i tràmits (que es poden fer 100% telemàtics) es poden trobar al web https://www.mollo.cat/subvencions

119 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page