top of page

Oberta la convocatòria de subvencions municipals fins el 14 de març de 2022


Del 14 de febrer al 14 de març de 2022 (ambdós inclosos) és obert el període per sol·licitar subvencions municipals.


Amb un import total de 13.400€, s'han establert fins a 7 programes de subvenció destinats a persones físiques i jurídiques (entitats, associacions, centres escolars,...).


Enguany, s'ha creat un programa nou (número 7 Ajuts per projectes educatius o socials) que seran ajuts sol·licitats per persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives,... per la consecució dels objectius següents:

  • Suport a projectes educatius de centres escolars que tinguin alumnat empadronat al municipi.

  • Suport a projectes socials que beneficiïn a ciutadans empadronats al municipi (joves, gent gran, dones, lgbti, recursos econòmics migrats, risc d’exclusió social...)


PROGRAMA 1. Activitats culturals, festives o d’interès social:

Foment de la cultura, el patrimoni cultural, les festes i tradicions, i les activitats de caràcter social del municipi de Molló.


PROGRAMA 2. Foment de l’esport:

Foment dels esports, la pràctica esportiva i el foment dels hàbits saludables a partir de l’esport.


PROGRAMA 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris:

Promocionar els estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyament universitari) a fi de formar les persones joves del municipi que com a ciutadans del futur han de poder fer avançar la societat a partir del coneixement. Es donen tres ajudes:

  • Millor expedient acadèmic de Batxillerat: Per l’estudiant de 1r o 2n de Batxillerat, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

  • Millor expedient acadèmic de Formació Professional: Per l’estudiant d’algun dels cursos de formació professional, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

  • Millor expedient acadèmic d’Ensenyament Universitari: Per l’estudiant d’algun dels cursos d’universitat (grau o màster), ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

PROGRAMA 4. Ajudes pel servei de llar d’infants (curs 2020-2021):

Ajudes a mares i pares, o tutors legals, d’alumnes empadronats al municipi i que estiguin matriculats a una llar d’infants dels municipis de la comarca del Ripollès.


PROGRAMA 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi

Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi.


PROGRAMA 6. Foment dels esports infantils i juvenils (any 2021)

Ajuts individuals per a infants i joves (de 0 a 30 anys) del municipi empadronats a l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria i que practiquin regularment un esport en alguna entitat (són subvencionables les despeses de l'any anterior al de la convocatòria).


PROGRAMA 7. Projectes educatius o socials

Projectes especials de caràcter educatiu o social que tinguin impacte al municipi de Molló o sobre la seva ciutadania (ja sigui de forma directa o indirecta) i que no es desenvolupin necessàriament al municipi.


Tota la informació i documentació la podeu trobar a https://www.mollo.cat/subvencions

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page