top of page

Oberta la convocatòria de subvencions municipals fins el 27 de febrer de 2023


Del 27 de gener al 27 de febrer de 2023 (ambdós inclosos) és obert el període per sol·licitar subvencions municipals.


Amb un import total de 13.400€, s'han establert, com l'any passat, fins a 7 programes de subvenció destinats a persones físiques i jurídiques (entitats, associacions, centres escolars,...).


PROGRAMA 1. Activitats culturals, festives o d’interès social:


Foment de la cultura, el patrimoni cultural, les festes i tradicions, i les activitats de caràcter social del municipi de Molló.


PROGRAMA 2. Foment de l’esport:


Foment dels esports, la pràctica esportiva i el foment dels hàbits saludables a partir de l’esport.


PROGRAMA 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris:


Promocionar els estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyament universitari) a fi de formar les persones joves del municipi que com a ciutadans del futur han de poder fer avançar la societat a partir del coneixement. Es donen tres ajudes:


  • Millor expedient acadèmic de Batxillerat: Per l’estudiant de 1r o 2n de Batxillerat, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

  • Millor expedient acadèmic de Formació Professional: Per l’estudiant d’algun dels cursos de formació professional, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

  • Millor expedient acadèmic d’Ensenyament Universitari: Per l’estudiant d’algun dels cursos d’universitat (grau o màster), ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

PROGRAMA 4. Ajudes pel servei de llar d’infants (curs 2021-2022):


Ajudes a mares i pares, o tutors legals, d’alumnes empadronats al municipi i que estiguin matriculats a una llar d’infants dels municipis de la comarca del Ripollès. Els ajuts es poden demanar per la despesa efectuada el curs 2021-2022.


PROGRAMA 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi


Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi. Aquest ajuts estan destinats a associacions de pares i mares d’alumnes o centres d’ensenyament on hi hagi escolars empadronats del municipi de Molló.


PROGRAMA 6. Foment dels esports infantils i juvenils (any 2022)


Ajuts individuals per a infants i joves (de 0 a 30 anys) del municipi empadronats a l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria i que practiquin regularment un esport en alguna entitat (són subvencionables les despeses de l'any anterior al de la convocatòria).


PROGRAMA 7. Projectes educatius o socials


Projectes especials de caràcter educatiu o social que tinguin impacte al municipi de Molló o sobre la seva ciutadania (ja sigui de forma directa o indirecta) i que no es desenvolupin necessàriament al municipi.Tota la informació i documentació la podeu trobar a https://www.mollo.cat/subvencions

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page