top of page

Obligació de registrar davant del Departament d’Agricultura totes les explotacions avícolesEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha informat a aquest Ajuntament de Molló que cal fer saber a tothom que tingui aus de corral, inclòs les d’autoconsum, com ara gallines, oques, ànecs, faisans, perdius, coloms... que s’han de declarar obligatòriament al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya.


Així doncs, si teniu aviram de qualsevol tipus i no està declarat al Departament d’Agricultura de la Generalitat, cal que passeu per l’Ajuntament o l’Oficina Comarcal del DARP per a comunicar-ho abans del 30 de juny de 2018.


Us recordem que les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties.


Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:


· Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).

· Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.

· No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

· Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.

· Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.


58 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page