top of page

Pavimentació del camí rural de Can Rodà a El Pas dels Lladres


A principis de desembre de 2021 van finalitzar les obres de pavimentació d'un tram del camí de Ginestosa que es correspon al tram que va de Can Rodà fins al Pas dels Lladres.


Aquest camí de Ginestosa comunica les masies de Can Jana, Can Sant, Can Rodà i La Masó i es trobava ja pavimentat en algun trams. Ara, amb aquestes obres, s'ha pavimentat tot el vial fins a la zona del torrent de Ginestosa i el Pas dels Lladres, punt on ja no es permet la circulació motoritzada (excepte pels vehicles autoritzats).


Aquesta actuació millora la mobilitat de les persones que viuen en aquestes masies o han de transitar per aquest camí veïnal. A més, aquest camí, que segueix més enllà del torrent de Ginestosa comunica amb Can Bac, La Casilla, Coll d'Ares o el veïnat de Moixons de Molló, essent utilitzat per propietaris, ramaders, caçadors o vehicles d'emergències.


Aquesta actuació ha tingut un cost de pràcticament 20.000€ assumits per fons propis municipals.

84 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page