Protecció Civil aprova el pla d'emergències bàsic, per nevades, inundacions, sismes i incendis.
La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, reunida el passat 5 de desembre de 2018 a la conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat 139 plans d'emergències municipals, entre els quals hi ha el de Molló.


L'Ajuntament de Molló va redactar durant l'any 2017 el Pla de protecció civil municipal (DUPROCIM) que inclou els riscos per nevades, sismes, inundacions i incendis que poden afectar el municipi. Aquest document substitueix els antics NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT i INFOCAT que ja tenia el municipi i que estaven completament caducats. Ara, aquest nou pla (que incorpora tots els riscos en un) suposa una simplificació pel què fa als protocols d'actuació en cas d'emergències, a part que ha permès actualitzar informació sobre el municipi, com ara la incorporació de noves cases habitades, l'estat dels camins o els recursos i equipaments dels què disposa el municipi en cas de situacions d'emergències.


Més informació: http://interior.gencat.cat/ca/actualitat/noticies-de-proteccio-civil/nota-premsa/?id=31450494 views0 comments

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z