top of page

Realitzades diverses accions de millora als equipaments esportius de Molló.


Aquest mes de setembre l’Ajuntament de Molló ha realitzat diverses actuacions de millora de les instal·lacions esportives municipals: la pista poliesportiva i la piscina. Aquests equipaments es troben a la zona esportiva municipal, i presentaven diverses deficiències, com ara el deteriorament de les tanques perimetrals de seguretat, així com la il·luminació d’aquest espais per a la pràctica esportiva. Aquesta acció ha permès la millora de la seguretat, privacitat i il·luminació dels esmentats equipaments.


Concretament s’ha substituït la vella tanca perimetral de la pista poliesportiva, que presentava forats i un fort deteriorament. L’adequació d’aquesta tanca s’ha fet mitjançant la substitució del reixat d’acer de tela metàl·lica de torsió simple, aprofitant els pals existents. També s’han repintat alguns dels pals, ja que presentaven rovell en la seva capa exterior; mentre que els altres es troben en bones condicions ja que són d’acer galvanitzat, a excepció d’aquells que estan als vèrtexs del perímetre i que han estat substituïts per altres amb reforços mitjançant creus i tornapuntes per evitar que quedin desplomats per l’acció del vent i la tensió de la pròpia xarxa.


També s’ha canviat tota la tanca perimetral de bruc de la piscina municipal per un de nou de color verd, a fi de canviar el vell molt deteriorat i adequar-la la coloració al paisatge i entorns de Molló.


I finalment, s’ha instal·lat un sistema d’encesa de l’enllumenat de la pista poliesportiva mitjançant fitxes. Aquests sistema permetrà recuperar prestacions d’aquest equipament, i que els usuaris de la instal·lació puguin aprofitar els vespres o durant les nits d’estiu la pista per a la pràctica del futbol, bàsquet o altres jocs esportius.


Aquestes actuacions han tingut un cost de 10.245,33€, dels quals un 78% han estat aportats per la Diputació de Girona mitjançant una subvenció per d’actuacions urgents en equipaments esportius, i el 22% restant amb fons propis municipals.

15 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page