top of page

Reparació del col·lector d'aigües pluvials del carrer de Setcases


Durant el mes de juny i juliol de 2020 s'ha reparat el tub d'aigües pluvials que connecta el carrer de Setcases amb el clot de la Font Vella.


Aquest tub soterrat, construït als anys 1970, és un col·lector que porta les aigües de pluja del carrer de Setcases (des del dipòsit de Molló) fins al torrent de la Font Vella, i també hi circula l'aigua que sobreeixeix del dipòsit de Molló, pel què el cabal d'aigua que hi cirucla és elevat quan plou.


A causa dels aiguats del temporal Gloria d'enguany, va aparèixer un esvoranc molt gran deixant al descobert el tub trencat per diferents punts que ha calgut renovar i reparar. Concretament, es va netejar el tub de terres acumulades degut al trencament i es va passar una càmera per filmar l’interior del tub i detectar fins on estava trencat. Així doncs, es va poder enfundar un nou tub de pvc per dins del tub trencat existent de formigó i es van substituir 30 metres de tub amb un de nou de pvc. Un cop col·locat el nou tub es van protegir les unions amb formigó.


Aquests treballs han tingut un cost de 7.087,08€, dels quals 4.680,94€ (un 66%) han estat subvencionats per la Diputació de Girona.
Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page