top of page

S'aprova el primer Pla LGBTI de Molló, en el marc del pla comarcal del Ripollès.

Updated: Nov 3, 2020


El Ple de 30 d'octubre de 2020 va aprovar el I Pla d’Acció per a les Diversitats Sexuals i de Gènere de Molló, en el marc del pla comarcal del Ripollès (2020-2023).


Aquest document es fruit de la Taula LGBTI comarcal del Ripollès, de la que forma part el Consorci de Benestar Social comarcal, l'Associació LGBTI TalComSom, personal tècnic d'altres entitats i institucions i altres persones a títol individual. A partir d'aquesta taula es va proposar la idea de realitzar un Pla LGBTI per tal de poder dissenyar i executar aquestes polítiques, que ha comptat amb el suport econòmic de la Secretaria d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya.


El I Pla D’acció per a les Diversitats Sexuals i de Gènere del Ripollès (2020-2023) és la manifestació de la voluntat i el compromís de les administracions de la comarca del Ripollès per a fer d'aquesta un territori divers, on totes les persones vegin garantits els seus drets amb independència de la seva orientació afectivosexual, expressió o identitat de gènere.


El Pla inclou un pla d'acció que, entre d'altres, preveu:


  • Modificar tots els impresos de l'ens local per incloure una tercera casella de gènere (Dona/Home/Persona no binària), així com per donar cabuda a totes les realitats familiars (substituir Mare/Pare per persones amb tutoria legal o altres fórmules similars).

  • Designar una persona referent LGBTI per al municipi.

  • Visibilitzar el SAI comarcal a la pàgina web del municipi, com tots els altres serveis a la ciutadania

  • Realitzar actes de visibilitat (p. ex., penjar la bandera de la diversitat) per el 17 de maig i el 28 de juny on es realitzi un manifest institucional on s'expressi la importància d'aquest fet.

  • Informar a la plantilla de l'ens municipal de commemoracions LGBTI i d’iniciatives de la Taula LGBTI i de les entitats LGBTI de la comarca.

  • Posar cartells de la campanya "Aturem la LGBTIfòbia a la feina i arreu" als equipaments municipals.

  • Fer difusió del Deure d'Intervenció de l'Administració Pública en cas de LGBTIfòbia a les persones que treballen a l'Administració Pública municipal.


Pots consultar el pla a https://www.mollo.cat/lgbti i pots contactar amb el SAI del Ripollès al al 972 71 58 39 o lgtb@ripolles.cat.

42 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page