top of page

S'aprova el projecte de "Reforma de l'Espai Jove" que inclou la remodelació de tota la planta baixa


Per Decret d'Alcaldia s'ha aprovat el projecte de "Reforma de l'Espai Jove" que inclou la remodelació de tota la planta baixa de l'edifici de la Casa de la Vila de Molló.


Aquesta planta del consistori municipal acull la sala polivalent (on es duen a terme les festes o activitats diverses), el centre social Migjorn i la farmaciola, i era la planta que antigament havien ocupat les escoles municipals. Aquesta planta s'ha anat modificant amb el pas del temps en funció de les necessitats, i actualment resta molt compartimentada amb sales, despatxos i passadissos que no permeten aprofitar-ne l'espai.


Ara, i a través d'una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya es preveu executar aquest projecte durant l'any 2021. El projecte preveu:


  • Es millorarà i crearà un accés a la sala polivalent i al centre social Migjorn des de l'Ajuntament (façana nord).

  • S’enderrocaran els envans existents que conformen magatzems per fer-ne un d'únic on guardar tot el material de festes (taules, cadires, escenaris...)

  • Es faran uns nous serveis higiènics amb major capacitat i lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

  • Es faran unes dutxes interiors i vestidors que serviran pels grups escoltes que pernocten al centre social Migjorn-Espai Jove, pels grups musicals o bé pels participants a les curses esportives.

  • Es pavimentarà de nou sobre el paviment actual amb un gres a la sala polivalent, els passadissos, magatzems i les zones humides. La sala de l’espai jove es col·locarà un parquet sintètic nou sobre l’existent.

  • Es col·locarà la nova fusteria interior. Se substituiran les fusteries exteriors de la sala polivalent i el centre Migjorn.

  • Es pintarà de nou tota la planta baixa.

  • S’adaptarà la instal·lació d’aigua calenta sanitària i la calefacció per tal d’afegir radiadors a la sala polivalent.

  • S’adaptarà la instal·lació elèctrica a la nova distribució i es col·locaran noves lluminàries a la sala de l’Espai Jove i a tots els serveis, vestidors i magatzems nous.


El projecte ascendeix a la quantitat de 189.172,02€ (IVA inclòs), dels quals el 64% es preveu que estiguin finançats pel PUOSC (tot i que s'està a l'espera de la resolució definitiva) i el 36% restant per fons propis municipals. Es preveu que les obres es puguin dur a terme durant el primer semestre de 2021.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page