top of page

S'aprova una moció per reclamar que els universitaris del Ripollès puguin accedir a ajuts mobilitat


El Ple de l'Ajuntament de Molló de 26 de gener de 2022 va aprovar una Moció per sol·licitar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya la inclusió de la comarca del Ripollès en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents.


Aquesta moció també ha estat aprovada pel Consell Comarcal del Ripollès, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès i a diversos ajuntaments de la comarca.


Moció per sol·licitar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya la inclusió de la comarca del Ripollès en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents.


Des de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats disposa d'una línia d'ajuts que té per objectiu concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès, en que algun del membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic respectiu, incloent aquells residents en una de les comarques següents: L'Alt Urgell, L'Alta Ribagorça, La Cerdanya, el Pallars Jussà, El Pallars Sobirà, el Solsonès i La Vall d'Aran.


En aquest sentit, es considera una bona solució a fi de garantir l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats, fent que viure lluny dels centres universitaris no sigui un impediment per a la formació dels que viuen al Pirineu. Si bé aquesta solució és desafortunada doncs sorprenentment el Ripollès no consta com a comarca de muntanya i del Pirineu que pugui beneficiar-se d'aquests ajuts, malgrat estar allunyada i mancada de bones comunicacions amb els diferents centres universitaris del sistema universitari de Catalunya, i per tant una major càrrega per a aquelles famílies que tenen els seus fills i filles residint durant la setmana docent fora del Ripollès. En resum, les circumstàncies són molt similars o pitjors que la resta de comarques que si formen part de les bases de la convocatòria i que per tant els ciutadans residents en les mateixes poden sol·licitar dits ajuts.


Els ajuntaments de la comarca del Ripollès consideren que aquest fet diferencial entre comarques (fins i tot limítrofes) del Pirineu, no deixa de ser un desavantatge per aquells que resideixen o volen residir a qualsevol dels municipis del Ripollès, i és per aquest motiu que l’Ajuntament de Molló es considera més que legitimat per a sol·licitar que la comarca del Ripollès sigui inclosa en la futura convocatòria, motiu pel qual és procedent sol·licitar una modificació de les bases vigents amb la inclusió de la comarca del Ripollès, per així poder corregir aquesta discriminació.


Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


Primer.- Sol·licitar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya que a la propera convocatòria dels ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a diferents comarques, el Ripollès sigui una de les comarques incloses, i per aquest motiu que es revisin les bases de dita subvenció als efectes de la inclusió del Ripollès.


Segon.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Ripollès.
Foto: Consell Comarcal del Ripollès.

24 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page