top of page

S’incrementa un 1,8% la recollida selectiva de residus a Molló.

Updated: Apr 21, 2020


Durant l'any 2019 al municipi de Molló es van generar 188,30 tones de residus, el que significa 1,53 kg/dia/habitant (l'any 2017 es va situar en 1,55 kg/dia/habitant, i el 2018 en 1,82 kg/hab/dia). Aquesta dada és força elevada si la comparem amb la mitjana catalana, fet molt habitual en els municipis on el turisme i la segona residència es força elevada com en el cas de Molló, ja que els no empadronats no consten com a habitants però sí generen residus. La recollida selectiva suposa el 42% del total dels residus, mentre que el rebuig suposa el 58%, una dada massa elevada encara. Tot i així, és el 4t municipi de la comarca del Ripollès amb una taxa de reciclatge més elevada. Per fraccions, el total de tones recollides l'any 2019 és: • Rebuig: 130,44 tones (96,70 als compactadors de Molló i Espinavell + 13,09 a la deixalleria que no és reciclable), que suposen un 58,3% dels residus. Aquesta fracció s’ha aconseguit reduir un 1,5%. • Orgànica: 18,94 tones (recollida als contenidors d'orgànica), que suposen un 10,1% dels residus. • Poda: 3,02 tones (recollida a la deixalleria), que suposen un 1,6% dels residus. • Vidre: 16,71 tones (recollida als iglús verds), que suposen un 8,9% dels residus. • Paper-cartró: 15,50 tones (15,12 tones al compactador) que suposen un 8,2% dels residus. • Envasos: 12,20 tones (recollits al compactador), que suposen un 6,5% dels residus. • Roba: 0,25tones (recollida a la deixalleria). • Altres residus: 11,89 tones (recollits a la deixalleria), que suposen un 6,3% dels residus.

Cal recordar que la determinació de la taxa de deixalles es deu als costos que provoca la prestació d'aquest servei, i que només amb un augment del reciclatge es pot reduir aquesta taxa. Podeu trobar més informació sobre la gestió dels residus al web del Consell Comarcal del Ripollès http://ripolles.cat/residus/

33 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page