top of page

Subvenció de 882€ de la Diputació pels serveis de gestió energètica 2020/21


La Diputació de Girona ha subvencionat amb 882€ els serveis de comptabilitat i gestió energètica de l'Ajuntament de Molló corresponent a les despeses per aquest concepte dels anys 2020 i 2021.


L'Ajuntament de Molló té contractats uns serveis de gestió energètica a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès per tal de realitzar tasques de control dels consums d'electricitat i gas.


El cost/consum electricitat per habitant del 2020 va ser de: 0,192059 €/kWh. L'enllumenat públic és el responsable del 60,2% del consum energètic, els edificis administratius el 28,3%, els equipaments esportius el 6,7%, i un 4,8% correspon a altres centres de consum energètics.


L’ajuntament de Molló només té emissions de GEH derivades dels consums de GLP. Això es deu a que el contracte amb Endesa es fa a través de la licitació conjunta de l’ACM on s’estipula que l’empresa està obligada a vendre energia verda als ajuntaments i, per tant, el seu índex d’emissions també és 0. Per tant, actualment les emissions dels subministraments energètics de Molló són de 11,74 tnCO2eq derivades del consum de GLP.


Enguany s'ha pogut obtenir un estalvi de 1.623,34 euros.

25 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page